RODO

Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych informujemy, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gabinet Stomatologiczny DENTYSTYKA Wojciech Kołdys) z siedzibą w Gnieźnie, ul. Chudoby 2/1, którego reprezentuje Wojciech Kołdys, kierownik jednostki (dalej: Administrator),

2) kontakt z Administratorem możliwy jest w Gabinecie Stomatologicznym DENTYSTYKA ul. Chudoby 2/1, 62-200 Gniezno, pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej, elektronicznie, pod adresem email wkoldys@o2.pl, telefonicznie pod nr. tel. 606319519,

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu: świadczenia usług medycznych, prowadzenia dokumentacji medycznej oraz rejestracji terminów wizyt lekarskich i ich weryfikacji/potwierdzenia na podstawie art. 6 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

4) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych będą pracownicy jednostki oraz pracownicy jednostek współpracujących, posiadający odpowiednie uprawnienia,

5) Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania, tj. 20 lat,

6) posiada Pani/ Pan prawo do żądania od Administratora: dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych osobowych,

7) istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez Administratora, jeśli uzna Pani/ Pan za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z Rozporządzeniem o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

8) podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z mocy przepisu prawa tj. Ustawy o działalności leczniczej i Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a brak podania danych osobowych będzie skutkował możliwością odstąpienia od udzielenia świadczeń, chyba, że inne przepisy stanowią inaczej,

9) Administrator nie będzie przekazywał Pani/ Pana danych osobowych odbiorcom w państwach trzecich oraz organizacjom międzynarodowym,

10) Administrator nie podejmuje czynności związanych ze zautomatyzowanym podejmowaniem decyzji wobec danych osobowych, w tym o profilowaniu,

11) Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystanie czy dostępem, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Polityka cookies

Ta strona używa plików cookies, aby ułatwić Ci korzystanie ze strony oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci urządzenia. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia cookies w Twojej przeglądarce i uniemożliwić zapisywanie ich na Twoim dysk

Dowiedz się więcej o plikach cookies

Wszelkie treści, materiały oraz elementy graficzne zamieszczone na stronie https://dentystyka.gniezno.pl/ chronione są prawem autorskim

Przetwarzanie danych osobowych

Rejestracja telefoniczna: 606 319 519